Балкантел ООД
София www.balkantel.net 50 - 300 служителя

Компания

„Балкантел“ ООД е проектно-ориентирана инженерингова компания, създадена през 1990 г. и специализирана в областта на:

  • разработване и производство на иновативни продукти и технологии;
  • системи за управление на въздушното движение и навигация на въздухоплавателни средства, с приложения в гражданската и военната авиация;
  • специализирани военни комуникационни и навигационни системи;
  • жп системи за сигнализация;
  • системи за сигурност с приложение в жп транспорта, военновъздушните сили, гражданската авиация, енергетика;
  • разработване и внедряване на собствен специализиран софтуер за комуникация и мониторинг;
  • прецизна измервателна апаратура;
  • телекомуникационни системи за граждански цели.

Компанията се е налoжила като водещ производител, системен интегратор и изпълнител на проекти в целия им жизнен цикъл – проектиране, производство, доставка, инсталация, интеграция, курсове на обучение, поддръжка. Изпълнила е множество проекти в сферата на телекомуникациите, навигацията и жп сигнализацията от стратегическо значение за страната.

Нашият професионален екип разполага с повече от 130 висококвалифицирани инженери и специалисти, работещи в областта на радио- и телекомуникациите, информационните и навигационни технологии, електрониката и измервателната апаратура.

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner