Ренато Груп

Компания

Обединение от фирми „Ренато Груп“ е създадена през 2006 г. и извършва дейност в сферата на Социалните услуги и в частност селектиране на квалифицирани кадри, за работа в Република Германия, като Социални асистенти/ Болногледачи на възрастни хора. (Дружеството е вписано в Националния регистър на доставчиците на социални услуги към Агенцията за социално подпомагане).

Вече осем годни, обединение от фирми „РенатоГруп“ предоставя своевременно, надеждно и ефективно, възможно най-добрите услуги, отговарящи както на Вашите очакванията, така и на изискванията на немските ни партньори и в частност - семейства.

Ние Ви предлагаме дългосрочно сътрудничество, базирано на взаимно доверие и лично отношение. Това налага осъществяване на лична среща, за да можем да Ви създадем работен профил, да изготвим Автобиография, за да селектираме най-подходящата за Вас работна позиция, като вземаме предвид: нивото на езиковите Ви познания, квалификация, опит, Вашите очаквания и изисквания.

Най-добрият рекламен агент е доволният клиент! За нас е огромна чест и признание, че над 50% от кандидатите за Социални асистенти, се обръщат към нас, по препоръка на техни близки и познати, с които работим или са работили с нас през годините и чиито изисквания спрямо нашите услуги са били напълно удовлетворени. Благодарим Ви за доверието! Ние съзнаваме и високо оценяваме Вашата преданост през времето, през което сме работили заедно.

VCD