Фондация Атанас Буров

София www.burov.org между 5 и 10 служителя

         Учредена през 1992 г. Тя е първата нестопанска организация с идеална цел, която работи в сферата на банковото и финансово дело и индустрията.

         Мисията на фондация“ Атанас Буров” е да открива и поощрява таланти в областта на банкирането и икономиката сред професионалните среди и студентите.

         Фондацията отпуска ежегодно стипендии за студенти по финанси и икономика, организира летни училища и конкурси за есета сред студентите, поощрява тяхното научно-изследователско творчество, подпомага участието на млади банкови и финансови специалисти в програми за професионална акредитация.

Careerdays.bg