ПАМАР ГРУП ООД
www.pamargroup.com 10 - 20 служителя

ПАМАР ГРУП ООД е строителна компания, изпълняваща обекти във всички сфери на строителството – обществено, жилищно и промишлено.
Разполагаме с опитно проектантско звено и извършваме проектиране на сгради и съоръжения, както и комплексна инженерингова услуга.

ПАМАР ГРУП ООД е регистрирана в Централен професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България под номер I-001015 за строежи от Първа група строежи и трета до пета категория.

От създаването си досега сме изпълнили редица обекти с високо качество и в договорените срокове, за което свидетелстват и приложените към всеки обект референции.
 
ПАМАР ГРУП ООД притежава небходимите машини, инвентари и съоръжения за извършване на строителната дейност.
 
В ПАМАР ГРУП ООД работят опитни инженерни кадри с богат опит в строителството, с повишени изисквания към качеството на крайния строителен продукт.

На трудов договор са назначени добре подготвени и квалифицирани работници, които осигуряват изпълнението на поетите проекти.

Всичко изброено дотук ни дава самочувствието и увереността да заявим, че имаме необходимите ресурси и възможности за успешно завършване на обекти, с отлично качество и в договорените срокове.
 
Основните области на дейност на ПАМАР ГРУП ООД са:

I. СТРОИТЕЛСТВО:
1. Строителство на обществени и административни сгради.
2. Строителство на жилищни сгради и обекти на курортното и хотелско строителство.
3. Строителство на производствени и промишлени обекти.
4. Инвестиране в собствено строителство.
5. Строителство на обекти в областта на инженерната инфраструктура.

II. ПРОЕКТИРАНЕ:
Проектиране на обекти в областта на високото строителство и инженерната инфраструктура

Zaplatomer.bg