ITcard
www.itcard.org 10 - 20 служителя

ITcard – European Computer Knowledge Certificate
 
 
ITcard е сертификат за компютърна грамотност, разработен е от Европейския Софтуерен Институт през 2002г. Сертификатът е признат в страни от Европа, САЩ, Латинска Америка, Азия и Австралия.
 
 
За да получите ITcard е необходимо да положите тест върху свободно избираеми модули, които покриват най-често използваните офис приложения. Тестът е универсален, разбираем за всеки, гарантира висока достоверност на резултата и безпристрастност на оценката.
 

Zaplatomer.bg