Европа Трико АД
www.europetricot.com 20 - 50 служителя

Стремежът на управленският екип на фирма “Европа Трико”АД е производството на продукция с перфектно качество в по- високите ценови равнища.

Нашата фирма е предпочитана защото:

   1) Разполагаме с висококвалифицирани специалисти.
   2) Притежаваме необходимата техника и специализирани машини за изработка на трудоемки и високотехнологични модели.
   3) Възможност за производство на малки серии облекла.
   4) Бързи доставки на готова продукция, от поръчка до експедиция.
   5) Разполагаме с мострен център за разработка на модели от високо качество и голяма сложност на изработка.
   6) Възможност за създаване на нови модели и изработване на прототипи.
   7) Завършен цикъл от проектиране, създаване на модели и производство.
   8) Възможност за износ на краен продукт.
   9) Изработка на висококачествени изделия за кратки срокове.

Перспективите пред фирма “Европа Трико”АД са значителни, защото разполагаме с голяма база сграден фонд, земя и инфраструктура. Имаме възможност за разширяване на производството, воля за постоянно усъвършенстване и сме готови да приемем предизвикателства.

“Европа Трико”АД ежегодно разработва собствени колекции. Предстои и пускането на нова търговска марка за мъжко облекло.

Zaplatomer.bg