Filter OOD

Компания

Филтер:
 • Създадена през 1992 г. с дъщерни дружества в Естония, Литва, Латвия, Беларус, Русия и България
 • "Филтър" е част от международна група инженерингови и производствени фирми
 • Фирмата предлага продукти и комплексни услуги в сферата на промишлената топлоенергетика и водподготовка
 • Основна цел: Реализация на качествени, устойчиви, енергоефективни и екологосъобразни решения
 • Бизнес идея: Подобряване на конкурентноспособността на нашите клиенти
 • Успешно сътрудничество с Jenbacher от 1998 г.  
 Jenbacher:
 
 • Създадено през 1976 г. със седалище в Йенбах, Австрия
 • Поделение на GE Energy
 • Световни лидери в производството на бутални газови двигатели и модулни системи за (комбинирано) производство на енергия
 • Компания, специализирана изключително в технологията и производството на газови двигатели
 • Продуктите на Jenbacher са ориентирани към конкретните нужди и приложение на клиента. Те са гаранция за съответствие с най-строгите международни стандарти за вредни емисии при висока ефективност, висока надеждност и дългогодишна работа 

VCD