ВМ Финанс Груп АД

Компания

Ние, ВМ Финанс Груп, сме икономическа група, която през годините изгражда и успешно управлява диверсифицирано портфолио от компании в различни бизнес направления – дистрибуция и маркетинг на бързооборотни стоки, логистика, медия, реклама, образование, недвижими имоти. Имаме дълга история на успешно бизнес развитие, международни партньорства и отлична репутация – налагаме тенденции и добри практики благодарение на високите стандарти и иновативни подходи, които прилагаме. Инвестираме стратегически в нашите компании и подкрепяме тяхното дългосрочно развитие, благодарение на което запазваме лидерските си позиции.


Висока оценка за отличната ни бизнес репутация, ефективна стратегия и продължаващо развитие и израстване, са присъдените ни през 2015 г. награди от международния конкурс на банка Гутман за Най-добър семеен бизнес в Централна и Източна Европа, Награда за благотворителност за Централна и Източна Европа и Най-добър семеен бизнес в България.

Предоставяме възможност за реализация в голяма структура с над 800 служители и подходяща среда за развитие, която се разгръща в рамките на цялата група. Вярваме, че хората, които работят за нас са най-ценният ни капитал. Уважаваме колегите си и разчитаме на техните способности. Открити сме и знаем, че най-добрите резултати се постигат в условия на взаимно доверие.

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner