Юкономикс ЕООД

Юкономикс ЕООД (www.uconomics.com) е бързо развиваща се компания създадена с цел да обслужва ютилити индустриите в България.

Мисията на Юкономикс е да бъде център за знания в инфраструктурата и енергетиката, публичните и комунални услуги в България като предоставя качествени и иновативни продукти и услуги, задоволяващи нуждата от нов тип знания и умения на европейско ниво в сектора. Компанията инвестира в млади специалисти и подпомага развитието на ютилити пазара в страната. Юкономикс инициира промени в сектора и допринася за развитието на една информирана, модерна общност от ютилити експерти.

Юкономикс развива широко портфолио от услуги:

  • консултантска дейност
  • проучвания и анализи
  • медийни продукти (списание „Ютилитис”, списание "Maintenance Review", списание "Фасилитис", списание "Fleet Manager" )
  • организиране на събития (конференции, кръгли маси, корпоративни семинари)
  • обучения (Европейски ютилитис мениджмънт - съвместна програма с Американски университет в България, вътрешно-фирмени обучения).

Zaplatomer.bg