Инвестиционен портал www.InvestNet.bg

Компания

www.InvestNet.bg – Българската инвестиционна и бизнес мрежа
 
ИнвестНет е първия по рода си български инвестиционен портал, който предоставя уникална платформа за обмен на информация и мнения, целяща да подпомага инвеститорите в процеса на вземане на бизнес решения. Уебсайтът се разработва от Американския Университет в България и софтуерната компания Истисофт и се финансира от Американската агенция за международно развитие (USAID). Порталът съдържа структурирана и актуална информация за инвестиционния климат в страната, разкривайки не само основни факти за България, но и подробна информация за: 
 
 бизнес възможностите в различните сектори на икономиката;
►  инвестиционните проекти, търсещи финансиране; 
►  възможностите, свързани с фондовете на Европейския съюз и участието в обществени поръчки.
 
Иновационният портал служи като връзка между настоящи/бъдещи инвеститори и държавни институции, секторни организации, асоциации, частни компании и консултанти, улеснявайки възможностите за правене на бизнес в България. Той има за цел да подпомага инвеститорите, като ги насочва към водещи консултантски, анализаторски, маркетингови и одиторски компании, счетоводни къщи, адвокатски кантори, които да могат да им окажат необходимата експертна и техническа помощ за кратък период от време. По този начин - посредством средствата на модерните интернет технологии - инвеститорите имат възможността да откриват лесно и бързо необходимата им икономическа и браншова информация, както и да получават удобно и целенасочено консултации от правно, данъчно и всякакво друго естество.

VCD