Комсофт ООД

Компания

КОМСОФТ ООД е интегратор и разработчик на софтуерни системи. Фирмата има внедрени собствени продукти в големи финансови и международни компании, опериращи в цял свят.

VCD