ИЛЗ ЕООД

Компания

ВСИЧКО ПОД ЕДИН ПОКРИВ ЗА ВАШИЯ ПРЕВОД

За да не ви боли глава от превод!

 

Преводачницата на Мариана Хил:

  • организира курсове по устен и писмен превод от и на всички европейски езици и с най-съвременно техническо оборудване. Курсовете се провеждат на място или дистанционно;
  • осъществява езиковата подготовка на ваши служители; провежда изпити по езици при назначаването на ваши служители; обучава ваши служители за конферентни преводачи с диплома за професионална квалификация, акредитирана от EDEXEL;
  • осигурява безпроблемна комуникация по време на вашите конферентни и бизнес срещи, семинари, участия в телевизионни и радиопредавания и др.;
  • извършва легализирани преводи.

 

 

VCD