Санита Трейдинг АД
Sofia www.sanita.bg under 5 служителя

 
ИМЕ, НА КОЕТО МОЖЕ ДА СЕ ДОВЕРИТЕ


В деловия свят има много формули за успешен бизнес. Малцина, обаче, са избраниците на съдбата, чийто успех е не просто бизнес, а мисия. А най-високата мисия в служба на човечеството безспорно е тази, която работи в името на живота. Вече 10 години Санита Трейдинг служи на благородната кауза на здравето и живота.

 

Мисия на Санита Трейдинг

· Санита – лидер в дистрибуцията на лекарства, хранителни добавки, витамини и други продукти, свързани с профилактиката и лечението, със здравето на хората
· Санита – предпочитан партньор от клиенти, доставчици, производители, инвестиционни партньори и акционери
· Санита – най-доброто място за достойна и вдъхновяваща работа, за професионално и личностно развитие
· Санита подкрепя цялостно своите служители и клиенти, като им помага да водят по-добър и щастлив живот

 

Силни страни на Санита Трейдинг

· Хората – наше основно конкурентно предимство
· Доверие във фирмата – Санита е символ на качество, коректност, компетентност
· Лоялност и коректност в отношенията с клиенти, търговски партньори и кредитни институции
· Хуманистичен мениджмънт
· Компетентен и иновативен мениджърски екип
· Екипна работа
· Синергизъм в развитието на всички бизнес организации, носещи марката Санита
· Ориентация към клиента
· Стремеж Санита Трейдинг да се превърне в непрекъснато учеща се и променяща се организация
· Инвестиции в модерни IT технологии
· Тотално управление на качеството

 

Развитие на Санита Трейдинг

Санита Трейдинг е основана през м. Февруари 1993 г. в гр. Варна. В периода до 1999 г. Санита Трейдинг открива нови складови бази в градовете Русе, София, Разлог, Пловдив и Бургас. В края на 1998 г. Санита Трейдинг се преобразува от ООД в акционерно дружество, а през м. Декември 1998 г. като нов стратегически партньор в компанията се включва Българо-Американският Инвестиционен Фонд (БАИФ).
През годините Санита Трейдинг отбелязва значителен ръст в продажбите, за да достигне 43 млн долара през 2002 г. Зад впечатляващите обеми стоят стремежите и упоритият труд на десетки служители на Санита Трейдинг, на техния професионализъм, отдаденост, коректност и лоялност.

 

Санита Трейдинг днес

Днес Санита Трейдинг е компания с утвърдени традиции и 10-годишен опит в дистрибуцията на лекарствени продукти, санитаро-хигиенни материали и козметика в България. Според официална информация от Изпълнителна Агенция по Лекарствата Санита Трейдинг е вносител № 1 на лекарства за периода след 1995 г. Ключов фактор за този успех е традиционното сътрудничество с всички производители на лекарствени продукти, присъстващи в страната. Компанията предлага на своите клиенти 6 000 продукта.
Голям приоритет за Санита Трейдинг е ориентацията към клиента – високо ниво на обслужване, благоприятни търговски условия и добре развита структура от търговски представители. Компанията обслужва нарастващ брой клиенти – аптеки, болници и търговци на едро, годишно извършва над 420 000 директни продажби.
Хората на Санита Трейдинг са наше основно конкурентно предимство. Компанията се стреми да бъде добър работодател за своите служители. В хода на годините броят на служителите се е увеличил многократно, за да достигне над 450 към края на 2002 г.

М. Април 2003 г.

Careerdays.bg