Ди Ейч Ел Експрес България ЕООД

Компания

Ди Ейч Ел Експрес България ЕООД
адрес София 1528, ул. “Продан Таракчиев” 10
Тел. 0700 17 700, fax (02) 973 1551

Нашата история

Трите  букви на DHL в  България  имат значението на  най-висок стандарт за експресни транспортни и логистични услуги. Това постижение става реалност за компанията в изключително кратки за бизнеса срокове.


Още през 1985 година клиентите в България започват да ползват услугите на DHL. По това време компанията е представлявана у нас от агенти. През 1991 година е регистрирана DHL International България ЕООД, която започва обслужването на своите клиенти с два офиса в София и 15 служители. Още същата година са открити офиси в Бургас и Варна, а само за 12 месеца DHL стъпва в Пловдив, Русе, Ловеч, Велико Търново, Благоевград и Стара Загора. Днес компанията има 54 представителства в цялата страна в които работят над 300 служители. В централния офис са основните функционални отдели на фирмата: Наземни операции, Обслужване на клиенти, Търговски и Маркетинг, Финанси, Информационни технологии и системи, Митница и летателни операции, Човешки ресурси и качество.


От 1 януари 2003 година DHL е 100% собственост на Deutche Post World Net. В началото на 2003 г. Deutsche Post World Net започва интеграция на фирмите DHL Worldwide Express, DANZAS AG и Deutsche Post Euro Express за предлагане на пакет от комплексни логистични решения и експресни услуги под общата марка DHL. От 1 април 2003 г. бившата компания Danzas носи новото име DHL FREIGHT, а DHL Worldwide Express вече се нарича DHL EXPRESS. В България двете фирми се сляха юридически на 17.12.2004 г. под името DHL Експрес България ЕООД. Новата фирма предлага подходящи решения за нуждите на нашите клиенти от експресни и логистични услуги.

Повече информация за компанията можете да намерите на нашата интернет страница
www.dhl.bg.

Нашият екип

 Ключът към нашия успех са отлично работещите хора. DHL е организация, която изисква, вдъхновява и насърчава служителите да дават най-доброто от себе си. Динамична, различна, гъвкава и предизвикателна – така най-кратко може да се опише атмосферата в DHL България. При подбор на персонал се стремим да избягваме субективния фактор и преценката за избрания кандидат да бъде съобразена с ясно дефинирани критерии. Ние сме компания с традиции във фирмените обучения. Те започват още от първия работен ден на новопостъпилия и продължават през цялото време на работата му в компанията. Това е съществено за мотивацията на хората ни и е един от факторите за задържането им във фирмата. Други механизми, които използваме за мотивиране са информираност и ефективни системи за комуникации, приобщаване в управлението, създаване на чувство за успех, програми за адаптиране и интегриране на новопостъпилите, етични отношения, конкурентен пакет от възнаграждения и придобивки. В DHL има ясни правила и добре организирана структура, в която всеки знае мястото си. Ценим изключително духа на компанията и неформалните отношения. Нашите служители имат свободата да решават, а не просто да изпълняват. Екипът ни не възприема успеха като цел. За нас той е начин на живот.

 

 

ITCD