Зенит 94 ООД

Компания

ЗЕНИТ 94 ООД - Агенция за подбор на персонал и управление на човешки ресурси с над 20 годишен опит в областта. 

Регистрирана в Министерството на труда и социалната политика с Удостоверение № 1473, валидно до 13.07.2017г.

VCD