BOEHRINGER INGELHEIM RCV GmbH and Co KG

Компания

Бьорингер Ингелхайм е фармацевтична компания с научно-изследователска насоченост, която е основана през 1885г. и е сред първите 15 фармацевтични компании в световен мащаб. Нашата работа е отдадена в служба на човечеството чрез проучване, разработване, производство и търговия с лекарствени продукти, които подобряват здравето и качеството на живот.
Дългосрочната ни визия „Стойност чрез иновация” ни тласка напред. Тя ни помага да създаваме стойност чрез иновация навсякъде в нашата компания и да гледаме напред с непрекъснато обновяващи се всеотдайност и амбиции.
Седалището на нашата компания се намира в Ингелхайм, Германия и понастоящем в нея работят над 41,500 служители в повече от 142 дъщерни дружества по целия свят.

 

VCD