Бул Ес Ай ООД

Компания

 BUL SI е технологична и консултантска компания, специализирана в разработването на комплексни информационни системи и решения, базирани на Отворен код. Нашата мисия е да предоставяме на нашите клиенти най-добрите решения в областта на информационните технологии, които да задоволяват напълно техните специфични изисквания и необходимости. BUL SI е създадена през 2009 г. от екип от висококвалифицирани професионалисти в областта на информационните технологии. Всеки от нашите служители има минимум 12 години професионален опит, включително на ръководни позиции във водещи технологични компании като IBM, CISCO, SAP, SIEMENS, BULL и ACCENTURE. BUL SI инвестира постоянно в развитието и усъвършенстването на качествата, познанията и способностите на екипа си. 
 
 
 
Ние в Бул Ес Ай считаме,че продуктите с отворен код са достатъчно зрели за реализиране на комплексни и ефективни решения. Ето само някои продукти, които ползваме в ежедневната си работа:
 
 
 
Портални решения: Liferay Portal Server
Сървъри приложения: JBoss Application Server
Управление на бизнес процеси:  JBoss jBPM
Управление на бизнес правила: JBoss Drools
Уеб услуги: WSDL, XML, SOAP, SOAP w. Attachments, WS-I*, WS-Interoperability Basic Profile, UDDI, WSIF
Service registry and repository:  Apache jUDDI
Релационни бази данни: PostgreSQL, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle
ORM:  Hibernate, JPA
ESB: Apache ServiceMix ESB
Справки: Jasper Reports, Jasper iReport, Jasper Server
OLAP: Mondrian, Jasper Analysis
Мониторинг: ZABBIX
UML моделиране: Sparx Enterprise Architect
Разработване на приложения: Eclipse, JBoss Tools, JBoss SEAM
Езици за програмиране: J2SE, J2EE
Следене на дефекти: JIRA
Методология:  OpenUP
Други:  XSLT, XSD
 

VCD