BAEF

Фондът е създаден от Конгреса на Съединените американски щати по силата на Закона за подпомагане на демокрацията в Източна Европа, който упълномощава Правителството на Съединените щати да отпусне до 55 милиона щатски долара на Българо-американския ивестиционен фонд (“БАИФ” или “Фондът”) за инвестиции в частния сектор на България. БАИФ също така може да привлича допълнителни средства от частния сектор и фондации.

БАИФ има офиси в София, България и Чикаго, Илинойс, САЩ.  Първоначалното финансиране е предоставено на 14 януари 1992 г.  Под ръководството на Съвет на директорите, участващи на доброволни начала, Фондът инвестира чрез дялово участие или кредити в частни фирми в България, разглежда предложения и извършва дейности, подпомагащи развитието на частния сектор в България.

Дейността на Фонда включва:

1. Изграждане на нови предприятия и насърчаване на предприемаческата инициатива в България;

2. Създаване на съвместни предприятия;

3. Популяризиране възможностите за инвестиране в България сред американски и други западни инвеститори;

4. Предоставяне на управленска и експертна помощ на български предприятия;

5. Подпомагане в приватизацията на държавни предприятия;

6. Разясняване на възможностите на частната инициатива сред мениджърите, правителството и българската общественост.

Careerdays.bg