Септона България АД

Компания

"Септона България" АД е компания, която произвежда козметични изделия от памук и се отнася към леката промишленост. Целта на компанията е постигане на европейско ниво на качеството, производителност и рентабилност на нашата дейност. Компанията е водещ производител в своята област, който предлага продуктите си в над 60 държави. Технологиите на производство са съобразени с всички приети стандарти за опазване на околната среда, като компанията е постигнала „нулев отпадък“ и изцяло рециклира получените отпадъци.

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner