2 МС Консултинг ЕООД

Компания

          2MC Консултинг е бързо развиваща се компания за консултантски и финансово-счетоводни услуги, със седалище в гр. София. Компанията разполага с екип от опитни специалисти, висококвалифицирани в областта на разработването и управлението на проекти, бизнес консултирането, счетоводството, данъчното планиране  и финансовите услуги.

 За качественото обслужване и защита на интересите на нашите клиенти работим и с широк кръг от външни сътрудници в областите на дейност на фирмата..

         Клиенти на фирмата са водещи неправителствени организации, редица фирми от различни стопански сектори, включително  чуждестранни.

         Стремежът на фирмата е да осигури за своите клиенти:

·        Качествени и бързи услуги

·        Конкурентни цени

·        Индивидуален подход към всеки клиент

·        Дискретност и коректност

Амбицията на фирмата е непрекъснато да подобрява качеството и разширява кръга от услуги, които предлага на клиентите си.

VCD