ПОД Топлина АД
София www.pod-toplina.bg 50 - 300 служителя

Компания

Пенсионноосигурително дружество „Топлина” АД е основано през 2006 г. и притежава лицензия №02-ПОД/17.08.2006 г. за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване, издадена от Комисията по финансов надзор. Дружеството е член на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Допълнителни сертификати - Дружеството е сертифицирано по международен стандарт ISO/IES 27001:2013 за съответствие на системите за управление на сигурността на информацията.

                  Дружеството е с капитал 11 500 000 лева.   

                  Своята дейност ПОД „Топлина“ АД извършва на територията на цялата страна, като има разкрити над 30 представителни офиса. Дружеството е с персонал над 60 служители и 100 представители.


ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner