FIVE DIRECTIONS Ltd

Компания

 FIVEDIRECTIONSLTD е Туроператор, лиценз РК – 01 – 6655.

Фирмата е новосъздадена и ще работи в областта на incomingтуризма. Разработваните маршрути акцентират върху културния туризъм, етнографското наследство и балнеотуризма на Балканския полуостров. 

VCD