БЛАГОЕВГРАД-БТ АД

Компания

„БЛАГОЕВГРАД-БТ“АД като част от структурата на  „БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ“ АД  е най-голямото предприятие в България за производството на тютюневи изделия, рязан тютюн, тоустиран Бърлей и филтърни пръчки. С годишен капацитет от 18 милиарда къса цигари и възможност за едновременно производство на девет асортимента, дружеството има лидерски позиции и държи 30% от пазара на цигари в България, а износът на продукцията е почти 80% от общия обем на реализацията.
 
Създадено през 1962 г. , в своята вече половинвековна история „БЛАГОЕВГРАД-БТ“АД се модернизира постоянно, за да разполага към момента с най-съвременно оборудване и възможности за прилагане на най-модерни технологии за цигарено производство и прецизен качествен контрол. Това ни дава възможност да предлагаме широк спектър от висококачествени марки като Victory, Prestige и GD, съобразени с последните изисквания и тенденции на световния цигарен пазар. В момента в компанията работят 1030 служители, което го прави най-големия работодател в цяла Югозападна България и предполага разгръщането на активна и дългосрочна политика за социална отговорност и ангажимент и отношение към служителите, които са най-ценния актив на  БЛАГОЕВГРАД-БТ“АД.
 
Приоритет на предприятието в етапа на следприватизационно преструктуриране е и активната корпоративна социална отговорност и внедряването на професионални практики в областта на човешките ресурси и грижата за служителите. Ръководството на „БЛАГОЕВГРАД-БТ“АД се стреми да създаде здравословна работна среда, стимулираща продуктивността, като предлага пакет от бонуси за служителите и непрекъснато следи за спазването на техниките по безопасност на труда, организира спортни турнири и фирмени тържества, както и професионални обучения и семинари, в зависимост от спецификата на работата, необходимостта от допълнителна квалификация и нуждите на бизнеса.
 
Освен поддържането на най-високо професионално ниво на настоящите служители, „БЛАГОЕВГРАД-БТ“АД осъществява ежегодно и стажантска програма, която дава шанс на талантливи млади хора да приложат усвоените теоретични знания в университетите и да придобият ценен опит в едно от водещите предприятия в тютюневия бранш.
 
В „БЛАГОЕВГРАД-БТ“АД отдавна сме приели, че тютюнопушенето вреди на здравето на хората и считаме за свой дълг да предупредим пушачите, че тютюнопушенето може да доведе до сериозни заболявания. За целта „БЛАГОЕВГРАД-БТ“АД спазва законовите разпоредби, като на всички свои продукти поставя предупредителни надписи за вредата от тютюнопушенето, а рекламата е изцяло асоциативна. Въпреки че произвеждаме и продаваме тютюневи изделия, ние ще продължим да информираме хората за вредите, които нашите продукти нанасят на здравето. Ние вярваме, че въздействието върху здравето от употребата на тютюн трябва да бъде намалена.

 

VCD