Фиброс - файбър оптикал салюшанс ООД

Компания

"Фиброс" ООД е българо-немска фирма, основана през 1996г. с предмет на дейност оптика, фина механика и софтуер.
"Фиброс" ООД разработва и произвежда оптични измервателни системи и контролиращ и управляващ софтуер за международни клиенти.

 

VCD