Търговско Представителство ЕГИС

Компания

EGIS Pharmaceuticals PLC предлага на българския пазар качествени генерични традиционни и иновативни лекарства, произведени съгласно GMP стандартите, на достъпни за българските пациенти цени, главно в областта на сърдечно-съдовите заболявания и тези на централната нервна система.

VCD