Probook

Компания

Probook е социална мрежа с изцяло професионална насоченост. Probook дава възможност на своите членове да общуват и споделят под различни форми интересни събития и въпроси от професионалния си живот, да намерят подходящата работа. Чрез Probook може да създадете връзки с всеки значим за Вашата кариера човек. Секциите "Групи", "Въпроси и Отговори", "Събития", "Новини", "Работа" и "Анкети" предоставят отлични възможности за on-line професионално общуване.
 

VCD