ТЕЛЕПОИНТ ООД

Телепоинт е оперира модерни, неутраилн и резервирани дейта центрове за колокация на оборудване. Съоръжението е от най-висок в Европа клас. Непрекъсваемостта на услугата за многобройните ни клиенти се гарантира от високотехнологични ИТ и телекомуникационни решения и оборудване, както и от 24 х 7 професионална инжeнерна поддръжка на съоръженията чрез MSC.

За да отговори на най-взискателните международни изисквания за предоставяните услуги, Телепоинт е сертифициран по ISO:9001 за Система за управление на качеството, ISO:27001 за Система за управление на сигурността на информацията, PCI DSS за сигурност на информацията при електронните разплащания.

Във фирмата работят млади, мотивирани, отговорни хора, които споделят общи ценности, развиват се, сприятеляват се, изпробват нови методи, помагат си, предават с желание знанията си и постигат резултати. Стремят се да са максимално полезни за клиентите, за развитието на бизнеса, за колегите и за себе си. Работодателят и средата стимулират усилията за надграждане на знания и умения. Хората са свободни да вземат работещи решения и да ги следват. Чувстват се оценени и уважавани. С желание се включват в различни фирмени мероприятия, успяват да балансират личния и професионален живот.

Zaplatomer.bg