Еуроклийн ООД

Компания

 

CLEAN ZONE е българска верига от Ателиета за химическо чистене на дрехи с над петнадесет годишна традиция. Ателиетата ни са изградени съобразно световните тенденции в оборудването и технологията на обслужване. Отличават се с европейско ниво на обслужване.

Веригата разполага с осем ателиета на територията на гр. София и седем в град Варна.

Предимствата които CLEAN ZONE осигурява са, възможност за професионална клалификация, персонално отношение към служителите, бонусна система за допълнително стимулиране на персонала целяща обща удовлетвореност на служителите ангажирани с трудовият процес. Целият обслужващ персонал ежегодно преминава международно обучение за работа с най-съвременните технологии машини и съоражения .

JobTiger Banner