tw.con. GmbH

Компания

Ние сме международна фирма за подбор на висококвалифицирани кадри със седалище в Германия. Набираме преди всичко лекари и фармацевти, но и ИТ-специалисти от различни страни на ЕС за работа в Германия. 
Нашите клиенти са предимно болници, частни клиники, медицински центрове, лекарски практики и аптеки в цяла Германия. За този кръг от клиенти търсим постоянно лекари-специалисти и магистър-фармацевти от различни страни на ЕС за работа в Германия.

Помагаме на кандидатите не само в намирането на подходящо работно място, но също така ги подкрепяме и консултираме по уреждането на всички формалности, свързани с документацията, съответните разрешителни, преместването, намирането на квартира и т.н.

Повече информация за нашите услуги на български ще намерите на www.twcon.bg

VCD