Dotbrain.eu

Компания

DotBrain.eu e собственост на Полиграфия Инфо ООД е регистриран посредник за работа под номер 1867 от 22.04.2015. Чрез марката си Dotbrain.eu ние правим подбор на кадри за печатната индустрия и рекламното производство. 

DotBrain.eu
 e първият профилиран сайт за подбор на кадри в печатната и рекламната индустрия в България. 

В отговор на острата нужда от квалифицирани кадри в бранша, целите на сайта са да запълним тази ниша в три стъпки:

платформа за обяви + уникална система за оценка на кадрите в бранша + подбор за работодатели

Какво предлагаме?

Подбор на кадри за работодатели в печатната индустрия
За разлика от другите HR агенции, ние се фокусираме върху бранша и осъществяването на реалните контакти между потребителите. Нашата цел е да направим предварителен подбор на подходящите хора за работодателите и да им ги препоръчаме, спестявайки им време и пари. За търсещите работа е много по-лесно и бързо да намерят желаната работа, когато са предварително селектирани и препоръчани. 

Тестване на кадри 
Създадохме собствена уникална система от тестове за професионална оценка на знания и умения в области като предпечат, печатни технологии и материали, довършителни процеси. Освен теоретичните тестове, разработихме и практически задания, които да проверят и опита на кандидатите.


Как подбираме кадрите и какво ни отличава от HR агенциите?
Дори и най-големите HR агенции не познават спецификата на работа в печатната индустрия. За различните работни места и позиции се изискват комплексни познания за дейността на фирмите, които ние имаме и можем да предложим.

 

VCD