Оскар-Ел

Компания

"ОСКАР - ЕЛ" ЕООД е частна фирма, специализирана в областта на електрозахранването, автоматизацията, управлението и контрола на технологичните процеси в промишления, електроенергийния и водния сектор.

През годините Дружеството се развива в четири основни направления:

 • Инженерингова дейност;
 • Производство на електрически табла;
 • Електpо-монтажни и инсталационни дейности на нови и съществуващи обекти;
 • Автоматизация.

Днес фирмата е с широк обхват на дейност:

 • Разработва и внедрява инженерни проекти за автоматизация, електрозадвижване, управление, КИП и А на производствени процеси;
 • Осигурява програмно обезпечаване на технологичните процеси;
 • Конструира технологични детайли и възли;
 • Проектира, изработва, монтира и извършва пусково-наладъчни работи на електрически табла, разпределителни табла СН и НН, табла за управление и автоматизация, измервателни табла, контролни табла, табла за електрозахранване на силови и осветителни уредби, табла за вторична комутация, призма табла и други;
 • Изгражда изцяло електроинсталации в нови обекти;
 • Изпълнява електроинсталационни и монтажни работи при ремонт и модернизация на съществуващи уредби и съоръжения;
 • Поддържа, извършва ремонт и преустройство на повдигателни съоръжения - мостови и козлови кранове и електротелфери.

За целия 24-годишен период на съществуване, със своята отговорност, коректност и прецизност на работа, фирма "ОСКАР-ЕЛ" ЕООД е извоювала доверието на своите партньори и клиенти, както и уважението на конкурентите си.

ITCD