Expand Health Bulgaria

Компания

Експанд Хелт България, част от Експанд Хелт Груп - мултинационална компания с над 15 години опит, предоставя специализирани услуги в областта на фармацевтичния мениджмънт и маркетинг.

VCD