АГЕНЦИЯ АН-МАРИ

Компания

Адрес: София, жк. Хаджи Димитър,
бл. 104, вх. Д, ет. 6, ап. 90
Телефон: 02/ 945 56 48; факс:
945 45 95; 088 87 16 93
e-mail: an-mary@techno-link.com
URL: www.an-mary.business.bg

Секретарска Агенция “АН - МАРИ” е създадена за да помага на чуждестранните и български фирми при подбора и обучение на административни кадри, офис асистенти, офис мениджъри, секретарки, рецепционисти. Новите условия на бизнес средата изискват максимална гъвкавост и мобилност - “АН - МАРИ” ви осигурява тези възможности.
Ние постоянно обогатяваме базата данни с нови кадри.
Провеждаме задълбочени интервюта с кандидатите и поддържаме компютърни файлове за тях с цел навременно получаване на информация. Ние правим предварителния набор и подбор на необходимите ви кадри като провеждаме всички телефонни разговори, уреждаме всички срещи, подготвяне кандидатите за интервю, информираме се за впечатленията им след него, работим съвместно с вас по определяне на най мотивиращите условия, които да ги привлекат във вашата фирма. Запознати сме добре с нивата на заплащане, социалните осигуровки и допълнителните възнаграждения. Ние сме тясно специализирани и лицензирани за подбор на офис кадри. С нас професионализма е реалност.
Предлагаме Ви и лизинг на персонал “СЕКРЕТАРКА ПО ЗАМЕСТВАНЕ” за период от 1 до 30 дни можете да наемете човек по заместване като ние поемаме оформянето на трудовите правоотношения и социалните осигуровки вие дължите на човека работил при вас само заплатата, която сте договорили с него лично.
Всичко това ви спестява главоболия при летните отпуски и болничните като и осигурява нормална работа на офиса ви.
За тези, които искат да работят като секретарки или вече за работещи такива ние предлагаме практическо обучение съобразено с последните изисквания на работодатели и бизнес среда.Програмата на курса включва:
- Компютър Word, Excel, Internet, Електронна поща, машинопис латиница и кирилица;
- Оформяне и съставяне на търговска кореспонденция /писма, факсове, e-mail/ по БДС, западноевропейски и щатски стандарти;
- Деловодство и административна документация;
- Организация на работното място;
- Организация на срещи, графици, командировки, съвещания;
- Комуникация по телефона.
Групите са малки до шест човека, всеки индивидуално на компютър.
Знанията се усвояват практически в реална работна атмосфера.
Завършилите курса полагат тест и получават удостоверение.
Всички практически упражнения се съхраняват на работна дискета, която остава за курсистите и чрез нея се гарантира надежност и дълготрайност на знанията както и безпроблемно включване в работна среда.
 

VCD