Агрион Инвест АД

  • Агрион е водеща българска компания, специализирана в професионалното управление на земеделски активи.    Ние вярваме в максимата „ земя в добри ръце“. Ние работим за повишаване на добавената стойност на българското земеделие. Ние можем да подпомогнем устойчивото развитие на пазара на земи у нас.    Портфолиото на Агрион включва широк набор услуги, свързани с покупко-продажбата на земи директно от собственик, от посредник или от корпоративен клиент. Предлагаме и възможности за активно управление на активи – отдаване под наем, аренда, замяна, покупка на земеделски стопанства и бизнеси. В нашите офиси ще получите търговски и юридически консултации, съвети и актуална информация за цената на земята.    Днес, Агрион разполага с мрежа от офиси в цялата страна и високо квалифициран екип от специалисти в най-големите областни градове . Те са готови да отговорят на всяко запитване в рамките на няколко часа. Може да се свържете с нас и на телефон 032 20 49 00 .    Дружеството е член на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ). 

Zaplatomer.bg