Център Образование за демокрация

Компания

Европейският информационен център EUROPE DIRECT – Plovdiv е част от Европейската и Българска национална мрежа EUROPE DIRECT. Проектът EUROPE DIRECT - Plovdiv се реализира от Център ”Образование за демокрация”.

 

Информационните центрове служат като връзка между ЕС и неговите граждани на местно и регионално ниво. Българската национална мрежа EUROPE DIRECT се реализира от 2008 г. в 11 центъра с подкрепата на ЕК. От 2013 г. информационните центрове са вече 15.

 

Европейският информационен център EUROPE DIRECT - Plovdiv разполага със сериозен ресурс и възможности да съдейства на гражданите, бизнеса и неправителствения сектор за тяхното активно включване в процеса на взимане на решения в ЕС, участие в прилагането на политиките и разбира се, пълно прилагане на техните права и задължения.

 

EUROPE DIRECT - Plovdiv е отворен за всички въпроси относно правата и възможностите пред гражданите за бизнес, работа, образование, живот и пътуване в държавите-членки на ЕС. Често те не са запознати добре с предимствата на европейското гражданство , за да се възползват напълно от него.

 

Центърът съдейства за задаване на въпроси към европейските институции и осъществяване на обратна връзка с тях. Чрез EUROPE DIRECT - Plovdiv можете да се свържете с централния офис на информационната мрежа в София в Брюксел и Европейските институции.  Да потърсите информация и съдействие от трети институции, организации и експерти.

 

Центърът осигурява и разпространява безплатно официалните издания на ЕС; издания на Представителството на Европейската комисия; общи и специализирани издания на европейските институции; периодични издания.

 

Информационният център EUROPE DIRECT-Plovdiv ще допринесе за повишаване на информираността и насърчаване активността  на населението в Област Пловдив по отношение политиките на Европейския съюз и европейското гражданство.

 

Експертите на EUROPE DIRECT -Plovdiv работят с граждани, представители на неправителствения сектор и бизнеса в офисите си.

 

 

ЗА КОНТАКТ С НАС:

 

адрес: ул. „Константин Фотинов“ № 15, град Пловдив, 4000

тел./факс: 032/62 83 74

ел. поща: eudirect.plovdiv@centerbg.org; eudirect.plovdiv@gmail.com;

website: www.eudirect-plovdiv.centerbg.org

фейсбук: https://www.facebook.com/eudirect.plovdiv , https://www.facebook.com/pages/Europe-Direct-Plovdiv/1465006503716692?ref=hl

туитър: https://twitter.com/EUDirectPlovdiv

блог: http://eudirectplovdiv.blogspot.com/

лице за контакт: Красимир Лойков / Павлина Лойкова

приемна структура: Център „Образование за демокрация“

JobTiger Banner