ЕЙ АЙ ДЖИ ЮРЪП С.А. (КЛОН БЪЛГАРИЯ) КЧТ

София www.aig.bg над 300 служителя

Компания

Кои сме ние  

Интересувате се от кариерни възможности? Ей Ай Джи в България вече оперира като част от Аксенчър.

 

Основана през 1919 г., AIG е глобална застрахователна компания с дейност в над 80 страни и 54 000 служители. Нашата история започва в Китай с американецът Корнелиус Вандер Стар, който създава застрахователна агенция в Шанхай. С всеки нов пазар, на който стъпват и с всяка култура, която опознават, AIG експертите задълбочават разбирането си за риска и създава иновативни начини за подпомагане на своите клиенти. Днес, със седалище в Ню Йорк, компанията е установена като международен пазарен лидер. AIG предлага редица застрахователни продукти, насочени към частни и бизнес клиенти в сферите на общото застраховане, животозастраховането, пенсионното осигуряване и финансовите услуги.

 

AIG е първият чуждестранен застраховател в България, който стъпва на пазара на животозастраховане преди 22 години, предоставяйки услуги основно на корпоративни клиенти, но и индивидуални продукти за частни лица.

 

През есента на 2013 година AIG започна изграждането на стратегически център в София, чийто основен приоритет е да подпомага оперативната дейност на европейските офиси на компанията, както и да оптимизира и усъвършенства съществуващите процеси. Понастоящем нашият екип наброява близо 500 души, които партнират с индивидуални и бизнес клиенти на AIG от над 10 европейски страни, в пет основни бизнес направления: Администриране и ликвидация на щети, Администриране на застрахователни полици, Обслужване на клиенти по застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ и Глобални програми.

 

Нашата фирмена култура насърчава оперативната ефективност и техническата експертиза, фокусирайки се върху усъвършенстване на процеси, споделяне на знания, почтеност в бизнеса и ангажираност на служителите.

 

Кариера в компанията

AIG предлага възможности за кариера в четири основни направления:

 

  • Администриране и ликвидация на щети – Отделът обработва процеси за голям набор от застрахователни продукти, от момента на възникването на щета, до извършването на плащане.
  • Администриране на застрахователни полици – Отделът отговаря за цялостното администриране на застрахователните полици на индивидуалните и корпоративни клиенти на AIG.
  • Глобални програми – Екипът работи заедно с мрежа от партньори на AIG, в повече от 100 държави и юриздикции, като координира издаването на полици за международните клиенти на компанията.
  • Помощ при пътуване в чужбина - Екипът координира процеса по предоставяне на медицинска помощ и транспортиране на клиентите ни, претърпели злополука в чужбина.

 

Отделно от тях има екипи, чиято цел е да подпомагат цялостното опериране на центъра като: Обучения, Управление на качеството, Reporting, Performance and Value Excellence, Човешки ресурси, Финанси, ИТ, Управление на риска, Фасилити мениджмънт.

 

JobTiger Banner