Start HR Consult sf
Варна между 5 и 10 служителя

ЗА ВАС МЛАДИ СПЕЦИАЛИСТИ

Началото на добрата професионална кариера е трудно, изборът винаги е решаващ.

Агенция човешки ресурси «Старт» е водеща консултанска фирма на пазара на труда. Създадена е през 1994г. в отговор на нарастващата потребност от професионален подбор на кадри и управление на персонала.

Нашият екип се състои от висококвалифицирани консултанти и психолози. Агенцията работи с над 1000 български и чуждестранни фирми и организации. Подбираме кадри в областите икономика, право, маркетинг и мениджмънт, реклама, търговия, индустрия, информационни технологии и човешки ресурси.  

Всички получени от нас документи и лична информация се обработват поверително.

Кандидатстването за избрана от Вас позиция става в офиса на Агенция човешки ресурси «Старт» или чрез изпращане на Ваша автобиография.

Ние Ви осигуряваме:

-структурирани интервюта с цел преценка на личните и професионални качества

-тестове за допълнителна оценка на междуличностните и професионални качества

-проверка на препоръките

-изработване на детайлни профили на кандидатите

-последно интервю с представителя на фирмата, възложител на поръчката

«Старт» предлага за всеки млад специалист индивидуална посредническа програма, включваща професионална консултация от квалифициран консултант относно кандидатстване за определена длъжност и документите, които трябва да се подготвят.

«Старт» предоставя възможност по Ваша преценка да участвате в следните тренинги:

∙        представяне на интервю

∙        изготвяне на автобиография, мотивационно и придружително писмо

∙        планиране на кариера

∙        развитие на комуникацията

∙        развитие на търговските умения

∙        развитие на умения за водене на преговори

∙        развитие на мениджърските умения 

 «Старт» Ви предлага разнообразни и престижни курсове, за да придобиете допълнителни знания и умения, съобразени с изискванията на реалния трудов пазар. Гарантираме Ви качествено и елитно обучение с възможност за практическо приложение.  

«Старт» работи по специална програма за студенти. Предоставяме Ви  възможност да започнете Вашата кариера по време на следването си чрез летни стажове във водещи фирми в областта на икономиката, техниката, индустрията, рекламата и туризма

«Старт» осигурява работни места за студенти - редовно и задочно обучение с работното време  - почасово, на смени и график.

«Старт» изготвя специална «БАНКА-КАДРИ » на млади специалисти, като предоставя техните кандидатури на проспериращи компании, за да им осигури успешна кариера.

ЗАПОЧНЕТЕ ОТ ДНЕС, ЗА ДА УСПЕЕТЕ УТРЕ!

Zaplatomer.bg