Smart IT

Компания

КОИ СМЕ НИЕ

 

Смарт ИТ е млада, иновативна и бързо развиваща се международна организация в областта на информационните технологии. В Смарт ИТ работят млади, креaтивни и мотивирани служителите в областта на програмирането, осигуряването на 24x7 IT Help Desk поддръжка в над 600 офиса в целия свят и системната администрация. Някои от нашите клиенти са международни компании като Изи Асет Мениджмънт АД, ICredit и много други.

 

НАШИТЕ ПРОДУКТИ

 

Екипът на Смарт ИТ разработва за своите клиенти ERP, CRM и CMS системи, проектира корпоративни интернет страници и предлага софтуерни решения за оптимизация на работните процеси.

 

ЕКИПЪТ

 

За нашия екип е важно да предлагаме, създаваме и реализираме идеите, които да подпомагат работата на нашите клиенти. Работим с технологии като .Net, WCF, WPF, Windows Forms, MS SQL, APS.NET,  HTML5, CSS3, jQuery, Android, iOS в областта на програмирането. При системната администрация разработваме проекти, базирани както на MS Windows Server, така и на Linux и BSD платформи. Виртуализация, Windows и Linux базирани клъстери, централизирани бекъп решения, NAS, SAN и Cloud услуги са платформи и системи, които отдавна са интегрирани във фирмата и поддържаме успешно за други организации.

VCD