INNOVIA LTD

Компания

Ние знаем, че качеството и безопасността са важни за всички нас, но не са възможни без прецизно измерване и подходящо тестване. За това имамe удоволствието да ви представим ИННОВИАтивното решение за вашите необходими измервания и нужди от безразрушителен контрол.

Като водещ доставчик на оборудване за  безразрушителен контрол, аксесоари и консумативи, фирма “ИННОВИА” ЕООД предлага богато разнообразие от уреди за:
- ултразвуков контрол
- радиография
- визуален контрол и ендоскопия
- магнитен контрол
- контрол с вихрови токове
- контрол с проникващи течности
- акустико-емисионен контрол
- изпитване на херметичност
- ултразвукова дебелометрия
- оборудване за строителни лаборатории
- термометри, хидрометри, метеометри
- измерване нивото на звука
- измерване на грапавост
- измерване на твърдост (преносими и статични)
- микроскопи
- термометри, хидрометри, метеометри
- шублери, микрометри, рН-метри, кондуктометри и др.

Голямата продуктова гама на “ИННОВИА” ЕООД може да отговори на изискванията дори и на най-специфичния проект, за това независимо дали търсите да закупите, или да наемете оборудване, или имате нужда от ремонт, ние разполагаме с най-подходящите ресурси, за да получите желаните резултати в срок и според определения ви бюджет.

ИННОВИА” ЕООД предлага гаранционен и извънгаранционен сервиз, обучение и консултации за своите клиенти. Високо квалифициран екип от технически представители е винаги на разположение да отговори на всички ваши запитвания, да се свърже с вас, където и да се намирате и да предложи оптималното решение за вашия конкретен случай.

Доброто партньорство с компании като OLYMPUS, FLIR, INNOVATEST, SREM и LABINO ни позволява да представим на Българския пазар огромно разнообразие от съвременно оборудване и аксесоари за безразрушителен контрол, измервателни съоръжения за строителни лаборатории и инструменти за различнени типове измервания.

ITCD