ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕАД

Компания

За компанията

Дружеството е регистрирано през 2005 г. като част от „ПОНС холдинг” .

Реализацията на различни инфраструктурни обекти е един от основните приоритети на „Понсстройинженеринг” ЕАД през последните години.

 „Понсстройинженеринг” ЕАД има натрупан опит в ремонти и реконструкции на водопроводни и канализационни проекти, изграждане на пречиствателни станции и екологични проекти, реконструкция на пътища,  строителството на жилищни и промишлени сгради и бизнесцентрове и др.

От 2008 г. Дружеството е вписано в Регистъра на строителите, съгласно Закона за Камарата на строителя, за І – V група и съответните категории строежи.

Дружеството е оценено и сертифицирано съгласно изискванията на ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007,  ISO 14001:2004 и SA 8000:2008 за  следните дейности: Строителство, реконструкция и ремонтни дейности в областта на инфраструктурни обекти и обекти на промишленото и гражданско строителство.

JobTiger Banner