ПСС България ООД

Компания

„ПСС България" ООД е частна компания създадена през 2009г. с основна цел предоставяне на проектантски и инженерингови услуги в областта на електроенергетиката.

Екип от млади и опитни специалисти предлага решения на проблеми в зависимост от нуждата и изискванията на клиента.

Ние даваме най-добрите решения за проектиране, доставка, монтаж, пусково-наладъчни изпитания и въвеждане в експлоатация на обекти в преносната и разпределителната мрежа на електроенергийната система.

VCD