Йоана ЕООД

Компания

Производство на електроенергия от ВЕИ, търговия с електроенергия, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова, дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска или предоставяне на други услуги, като услугите се извършват по търговски начин, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео, и звукозаписи, както и други подобни дейности, като делата се извършват по търговски начин, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, дейността ще се извършва в страната и чужбина.

JobTiger Banner