Euro Bevrachting GmbH

Компания

Евро Бефрахтинг Груп е корабна компания, занимаваща се с превоз на товари по европейските вътрешни водни пътища. Ние сме един от водещите доставчици на транспортни услуги по реките Рейн, Майн, канала Майн-Дунав, р. Дунав и обратно. Флотата ни се менаджира от Регенсбург в тясно сътрудничество с офиса в Ротердам. В допълнение към нашите 25 речни кораба, на наше разположение са около 70-80 самоходни моторни лодки в Ротердам и Букурещ, с общ товарен капацитет от 120 000 тона.

JobTiger Banner