Джи Ем Джи-3 ООД

Компания

Джи Ем Джи-3 ООД е специализирана в изграждането на ВиК и отоплителни инсталации. Осъществява и търговия с всички видове материали за ВиК и отопление.

VCD