NearSoft

Компания

NearSoft Europe (www.nearsoft.eu) е Швейцарско-Българска фирма в областа на високите технологии. Ние разработваме комлексни системи за оперативно управление на производството и в тази област сме едни от първите в света и единствени в България.

JobTiger Banner