LATONA BULGARIA
Благоевград www.latona-bg.com 20 - 50 служителя

Латона България АД 2006

Латона е водеща фирма в областта на бизнес консултациите и информационните технологии в България. Създадена през 1995 година, компанията се специализира в предоставянето на  консултации в сферата на оптимизацията и  преструктурирането на бизнес процеси, ИТ консултации при внедряването на съвременни ERP, CRM и GIS решения и участие в множество международни проекти. Фирмата разработва и собствени продукти за Help Desk, Document Workflow, Time management, E-Commerce корпоративни и web – базирани  информационни системи. Решенията, които Латона предлага, са комплексни  и са следствие от анализа на  екипа и стратегията и технологията, с които разполага клиентът.

В своята дейност фирмата наема висококвалифицирани специалисти, които могат да създадат условия за обмен на знания и опит в организациите, с които компанията работи. Затова хората са нашия най-важен ресурс! Екипът на Латона представлява синергична комбинация от талант, професионализъм и технологични възможности. Целта на Латона е винаги да предоставя на своите клиенти най-доброто от информационните технологии и мениджмънт подходите, да бъде катализатор при възможно най-ефективното планиране и развитие на  информационното общество в България.

Партньорства:

IBM – Advanced Business Partner за продажба на Lotus/Domino software;

IDS Scheer - Solution partner за продажба на софтуерни решения за управление на бизнес процеси ARIS;

SAP - Services partner – внедряване на модули на mySAP Business Suite и консултантска дейност;

Autodesk – Value Added Reseller за продуктите CAD/GIS;

Oracle – partner

Zaplatomer.bg