ВИНИ ЕООД

Компания

Фирмата е основана през 2001 г., с дейност за упражняване на строителен надзор в строителството. През 2009 г. е прелицензирана с лиценз № ЛК – 000136/ 20.09.2004 г., издаден от МРРБ на основани чл. 166, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № РД-02-14-814 / 16.05.2009 г., да извършва оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и/или упражняване на строителен надзор. Едноличен собственик на капитала и управител е инж. Виктор Георгиев Стефанов.

От 26.01.2011 г., "ВИНИ" ЕООД притежава сертификат на система за управление съгласно ISO 9001:2008, издаден от сертифициращия орган на TUV NORD GERT Gmbh за одит и сертификация и контролни одити. Фирмата може да прилага система за управление в областта на "Оценка на съответствието на инвестиционните проекти" и "Консултант строителен надзор".

"ВИНИ" ЕООД обединява над 30 висококвалифицирани специалисти, доказали в дългодишната си практика своя професионализъм - архитекти, конструктори, ВиК инженери, инженери пътно строителство, геодезисти, електроинженери, технолози, геолози и др. Със специфичните познания на тези хора са пуснати в експлоатация много обекти. В зависимост от спецификата на всеки проект се подбират хората, които да осъществят успешното му реализиране.

ITCD