ЕТ МИТИ - Димитър Пенов

Компания

ЕТ "Мити-Димитър Пенов" е създадена през 1990 г в гр.Велико Търново. През първите години от създаването си приоритетна дейност на фирмата е търговската. Успешно са разработени два търговски обекта на дребно и склад за търговия на едро в сферата на домашните потреби и стоки за бита.

В отговор на постепенно растящия интерес на клиентите към определени артикули и липсата им на пазара, към този момент, фирмата ориентира част от дейността си към тяхното производство. Започна да произвежда маси за гладене, а по-късно и други артикули от метални тръби и телове.

В следствие на тази стъпка към днешна дата ЕТ "Мити-Димитър Пенов" разполага със собствена производствена база на територията на промишлената зона на гр.Лясковец. Поддържа 25 работни места, а серийните продукти са над 50. Материално техническата база позволява разширяване на дейността и в други аспекти, както и изпълняване на индивидуални поръчки на клиенти.

Продукцията на ЕТ "Мити - Д. Пенов" е добре позната на българския потребител, благодарение на добрите ни търговски отношения с колеги от цяла България.

Някои от нашите изделия се предлагат от големите търговски вериги чрез нашите партньори.

VCD