Интернешънъл Пауър Съплай АД

Компания

Разработка и производство на високотехнологични, модулни токозахранващи системи за приложение в Телекомуникациите, ВЕИ, Енергетиката, Отбраната и др.

VCD