Ди Енд Ди 2010 АД

Компания

Строителна компания с дългогодишен опит в строителството на жилищни сгради, хотели, заведения, семейни къщи и сгради с обществено предназначение.

VCD